Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte i Rauma sykkelklubb  2017

Tid: Mandag 26. februar 2018 – kl. 18:00

Sted: Grand Hotell,  Åndalsnes

DAGSORDEN: 

1.      Godkjenning av stemmeberettigede

2.      Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forretningsorden

3.      Valg av møteleder

4.      Valg ev referent

5.      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

6.      Behandle innkomne forslag og saker

7.      Fastsette medlemskontingent

8.      Forslag til vedtektsendringer

9.      Behandle årsberetning 2017

10.  Gjennomgang og behandling av regnskapet og revisjonsberetning v/Harald Bakke

11.  Budsjettforslag

12.  Valg – innstilling fra valgkomiteen

            a)         Leder og nestleder

            b)        1 varamedlem

            c)         1 revisor

            d)        Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er                             tilsluttet. Forslag fra NCF: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge                                 representanter til forbundsting og andre møter.

e)        Valgkomité med leder og medlem (og eventuelt varamedlem)

 

Etter Årsmøtet blir det premieutdeling for klubbmesterskap i terrengsykling.

 

Det blir servering etter Årsmøtet og vi ber dere om å sende SMS til Kate-Mari (mob. 90940942) om dere kommer på møtet. Vi må melde antall til Grand Hotell innen 24.02.18.

Vennlig hilsen

Kate-Mari Pedersen

Leder Rauma sykkelklubb

Klubbmesterskap 2017

Klubbmesterskap terreng blir arrangert på Setnesmoa 30. august klokken 18:00 (i forbindelse med terrengsykkelkarusellen)

Klubbmesterskap Tempo 7. september (mer info kommer)

Klubbmesterskap landevei 13. september (mer info kommer)

Påmelding på rittene skjer til raumask@gmail.com

 

Det vil være mulig å kjøpe klubbdrakter på alle arrangementene.

 

 

Klubbdrakter

Vi tar med oss klubbdrakter til Setnesmoa under Terrengsykkelkarusellen.

Trenger du ny drakt er det bare å møte opp!

Datoer: 7. juni, 21. juni, 16. august og 30. august.

 

 

 

Innkalling og saksliste til Ekstraordinært Årsmøte for 2016 i Rauma Sykkelklubb.

Det innkalles herved til Ekstraordinært Årsmøte i Rauma Sykkelklubb på AAK, Åndalsnes torsdag 11.04.17 kl 18:00.

 

 

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget. b) Vedtak i styret i idrettslaget.c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Saker til behandling:

    • Fastsette medlemskontingent *
    • Revidere retningslinjer for økonomisk støtte fra Rauma SK – forslag til nye retningslinjer utdeles på møtet.

Vel møtt! 

Kate-Mari Pedersen

Leder Rauma Sykkelklubb

Saksdokumenter: Registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Rauma SK i 2012

 

Sykkelklær 2017

Vi har nå supplert kolleksjonen vår med klær. Kjøp klær av klubben nå, så er alt klart til sesongen begynner.

Link til klær og prisliste her.

Mallorca 2017

Neste års tur til Mallorca er tidfestet til 21.4 - 28.4.2017. Vi har valgt hotellet Palma Beach som base for Rauma SK. Oppholdet og evt sykkelleie bestilles via www.lexberg.no Pr idag er det 7 stk som har bestilt tur. Vi håper flere ønsker å bli med.

Mange av oss har bestilt fly t/r Molde - Palma med Norwegian. Avreise fra Molde fredag 21.4.17 kl 1730. Retur fra Palma fredag 28.4.17 kl 1645.

For spørsmål om turen ta kontakt med Vebjørn Bale, tlf 92432750.

Klubbmesterskapene 2016

Terreng

Onsdag 17.8.16 kl 18 på Setnesmoen. Arrangeres i tilknytning til Terrengkarusellen. Påmelding ved start.

Landevei

Torsdag 18.8.16 kl 18 i Trollstigen. Start ved Trollstigen Gjestegård i Isterdalen. Påmelding ved start.

Tempo

Tirsdag 23.8.16 kl 18 i Nesstranda. 20km løypa med vending i Skorgen (17år og eldre) Egen løype for de under 17 år. Påmelding ved start i Nesstranda.

Aldersklasser på alle rittene:

Ungdom under 15 år

Ungdom 15 - 18 år

Senior over 19 år og eldre

Spørsmål om rittene rettes til Vebjørn, tlf 92432750.

Møre og Romsdals klatrekonge/dronning

Nibberittet, Trollstigrittet og Eresfjord Classic samarbeider i 2016 om å kåre den beste samanlagtryttaren. Desse tre ritta er alle klatreritt i Møre og Romsdal og blir arrangert ila. tre helger på tidlegsommaren. Det er samanlagttida som avgjer og ein må delta i alle tre ritta for å bli med på samanlagtlista;

 

Dette er alle flotte klatreritt i spektakulær vestlandsnatur med mål på toppen av nokre av landets mest kjente stigningar. Konkurransen er sjølvsagt open også for dei som ikkje bur i Møre og Romsdal.

Påmelding
Du melder deg på alle tre ritta som vanlig og sender i tillegg ein epost til klatrekongedronning@gmail.com med namn, adresse, telefonnummer, klubb og alder. Merk at du må delta i ALLE tre ritta for å bli med på samanlagtlista. 

Premiering
Han og ho som ledar samanlagt stiller i ei flott klatretrøye i neste ritt som vinnaren får til slutt! 

Resultat
Samanlagtlista etter alle ritta blir gjort tilgjengelig m.a. på www.frafjordtilfjell.com fortløpande. Kontaktperson for cupen er Geir Hoem (geir@planor.no, 47 47 67 48). 

Last ned plakat her