Årsmøtet 2018

 

Innkalling til Årsmøte i Rauma sykkelklubb  2018

 

Tid: Mandag 18. februar 2019 – kl. 18:00

Sted: Grand Hotell,  Åndalsnes

 

DAGSORDEN:

 

1.      Godkjenning av stemmeberettigede

2.      Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forretningsorden

3.      Valg av møteleder

4.      Valg ev referent

5.      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

6.      Behandle innkomne forslag og saker

7.      Fastsette medlemskontingent

8.      Fastsette honorar regnskapsfører

9.      Forslag til vedtektsendringer

10.  Behandle årsberetning 2018

11.  Gjennomgang og behandling av regnskapet og revisjonsberetning v/Harald Bakke

12.  Budsjettforslag

13.  Valg – innstilling fra valgkomiteen

a)         Leder

b)         3 styremedlemmer

c)         1 varamedlem

d)         1 revisor

e)        Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Forslag fra NCF: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge representanter til forbundstinget og andre møter.

f)         Valgkomité med leder og medlem (og eventuelt varamedlem)

g)          Valg av sportslig utvalg

 

 

Det blir servering etter Årsmøtet og vi ber dere om å sende SMS til Kate-Mari (mob. 90940942) om dere kommer på møtet. Vi må melde antall til Grand Hotell innen 14.02.18.  Samt utsalg av sykkeltøy fra lagret – 50%.

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

 

Kate-Mari Pedersen

Leder Rauma sykkelklubb

Raumadagen 2018

Rauma Sykkelklubb arrangerte den 23. juni 2018 sykkelritt for barn fra 0-8 på Raumadagen i samarbeid med Rauma Reiseliv og Handel! 🚲 God innsats fra alle, og deltakerne fikk fine Romsdalseggen t-skjorter i premie! 🚵🏻‍

BeFunky-collage.jpg

Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte i Rauma sykkelklubb  2017

Tid: Mandag 26. februar 2018 – kl. 18:00

Sted: Grand Hotell,  Åndalsnes

DAGSORDEN: 

1.      Godkjenning av stemmeberettigede

2.      Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forretningsorden

3.      Valg av møteleder

4.      Valg ev referent

5.      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

6.      Behandle innkomne forslag og saker

7.      Fastsette medlemskontingent

8.      Forslag til vedtektsendringer

9.      Behandle årsberetning 2017

10.  Gjennomgang og behandling av regnskapet og revisjonsberetning v/Harald Bakke

11.  Budsjettforslag

12.  Valg – innstilling fra valgkomiteen

            a)         Leder og nestleder

            b)        1 varamedlem

            c)         1 revisor

            d)        Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er                             tilsluttet. Forslag fra NCF: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge                                 representanter til forbundsting og andre møter.

e)        Valgkomité med leder og medlem (og eventuelt varamedlem)

 

Etter Årsmøtet blir det premieutdeling for klubbmesterskap i terrengsykling.

 

Det blir servering etter Årsmøtet og vi ber dere om å sende SMS til Kate-Mari (mob. 90940942) om dere kommer på møtet. Vi må melde antall til Grand Hotell innen 24.02.18.

Vennlig hilsen

Kate-Mari Pedersen

Leder Rauma sykkelklubb

Klubbmesterskap 2017

Klubbmesterskap terreng blir arrangert på Setnesmoa 30. august klokken 18:00 (i forbindelse med terrengsykkelkarusellen)

Klubbmesterskap Tempo 7. september (mer info kommer)

Klubbmesterskap landevei 13. september (mer info kommer)

Påmelding på rittene skjer til raumask@gmail.com

 

Det vil være mulig å kjøpe klubbdrakter på alle arrangementene.

 

 

Klubbdrakter

Vi tar med oss klubbdrakter til Setnesmoa under Terrengsykkelkarusellen.

Trenger du ny drakt er det bare å møte opp!

Datoer: 7. juni, 21. juni, 16. august og 30. august.

 

 

 

Innkalling og saksliste til Ekstraordinært Årsmøte for 2016 i Rauma Sykkelklubb.

Det innkalles herved til Ekstraordinært Årsmøte i Rauma Sykkelklubb på AAK, Åndalsnes torsdag 11.04.17 kl 18:00.

 

 

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget. b) Vedtak i styret i idrettslaget.c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Saker til behandling:

    • Fastsette medlemskontingent *
    • Revidere retningslinjer for økonomisk støtte fra Rauma SK – forslag til nye retningslinjer utdeles på møtet.

Vel møtt! 

Kate-Mari Pedersen

Leder Rauma Sykkelklubb

Saksdokumenter: Registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Rauma SK i 2012

 

Sykkelklær 2017

Vi har nå supplert kolleksjonen vår med klær. Kjøp klær av klubben nå, så er alt klart til sesongen begynner.

Link til klær og prisliste her.

Mallorca 2017

Neste års tur til Mallorca er tidfestet til 21.4 - 28.4.2017. Vi har valgt hotellet Palma Beach som base for Rauma SK. Oppholdet og evt sykkelleie bestilles via www.lexberg.no Pr idag er det 7 stk som har bestilt tur. Vi håper flere ønsker å bli med.

Mange av oss har bestilt fly t/r Molde - Palma med Norwegian. Avreise fra Molde fredag 21.4.17 kl 1730. Retur fra Palma fredag 28.4.17 kl 1645.

For spørsmål om turen ta kontakt med Vebjørn Bale, tlf 92432750.