Innkalling og saksliste til Ekstraordinært Årsmøte for 2016 i Rauma Sykkelklubb.

Det innkalles herved til Ekstraordinært Årsmøte i Rauma Sykkelklubb på AAK, Åndalsnes torsdag 11.04.17 kl 18:00.

 

 

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget. b) Vedtak i styret i idrettslaget.c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Saker til behandling:

    • Fastsette medlemskontingent *
    • Revidere retningslinjer for økonomisk støtte fra Rauma SK – forslag til nye retningslinjer utdeles på møtet.

Vel møtt! 

Kate-Mari Pedersen

Leder Rauma Sykkelklubb

Saksdokumenter: Registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Rauma SK i 2012