Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte i Rauma sykkelklubb  2017

Tid: Mandag 26. februar 2018 – kl. 18:00

Sted: Grand Hotell,  Åndalsnes

DAGSORDEN: 

1.      Godkjenning av stemmeberettigede

2.      Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forretningsorden

3.      Valg av møteleder

4.      Valg ev referent

5.      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

6.      Behandle innkomne forslag og saker

7.      Fastsette medlemskontingent

8.      Forslag til vedtektsendringer

9.      Behandle årsberetning 2017

10.  Gjennomgang og behandling av regnskapet og revisjonsberetning v/Harald Bakke

11.  Budsjettforslag

12.  Valg – innstilling fra valgkomiteen

            a)         Leder og nestleder

            b)        1 varamedlem

            c)         1 revisor

            d)        Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er                             tilsluttet. Forslag fra NCF: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge                                 representanter til forbundsting og andre møter.

e)        Valgkomité med leder og medlem (og eventuelt varamedlem)

 

Etter Årsmøtet blir det premieutdeling for klubbmesterskap i terrengsykling.

 

Det blir servering etter Årsmøtet og vi ber dere om å sende SMS til Kate-Mari (mob. 90940942) om dere kommer på møtet. Vi må melde antall til Grand Hotell innen 24.02.18.

Vennlig hilsen

Kate-Mari Pedersen

Leder Rauma sykkelklubb