Årsmøtet 2018

 

Innkalling til Årsmøte i Rauma sykkelklubb  2018

 

Tid: Mandag 18. februar 2019 – kl. 18:00

Sted: Grand Hotell,  Åndalsnes

 

DAGSORDEN:

 

1.      Godkjenning av stemmeberettigede

2.      Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forretningsorden

3.      Valg av møteleder

4.      Valg ev referent

5.      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

6.      Behandle innkomne forslag og saker

7.      Fastsette medlemskontingent

8.      Fastsette honorar regnskapsfører

9.      Forslag til vedtektsendringer

10.  Behandle årsberetning 2018

11.  Gjennomgang og behandling av regnskapet og revisjonsberetning v/Harald Bakke

12.  Budsjettforslag

13.  Valg – innstilling fra valgkomiteen

a)         Leder

b)         3 styremedlemmer

c)         1 varamedlem

d)         1 revisor

e)        Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Forslag fra NCF: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge representanter til forbundstinget og andre møter.

f)         Valgkomité med leder og medlem (og eventuelt varamedlem)

g)          Valg av sportslig utvalg

 

 

Det blir servering etter Årsmøtet og vi ber dere om å sende SMS til Kate-Mari (mob. 90940942) om dere kommer på møtet. Vi må melde antall til Grand Hotell innen 14.02.18.  Samt utsalg av sykkeltøy fra lagret – 50%.

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

 

Kate-Mari Pedersen

Leder Rauma sykkelklubb